Zbrana dela na 2 CD ROMih

VEΠKOT 49 POPULARNIH STRIPOV MIKI MUSTRA NA DVEH CD ROMIH

Stripi in ostala Mustrova dela so DOSLEDNO SKENIRANA v loljivosti vsaj 100 DPI in jih je brez težav mogoe brati. Skenirane strani so shranjene v JPEG formatu tako, da jih lahko brez težav pregledujem (berem) v vsakem programu za pregledovanje slik.

Odlomek iz risanke

CD ROMa vsebujeta 45 stripov o dogodivšinah Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika, 30 ostalih del, ter 3 risane filme in nekaj reklam v MPEG-2 formatu. Vsa dela so v slovenskem jeziku. Med njimi je nekaj del, ki niso bila nikoli ponatisnjena oziroma objavljena.

Pravzaprav gre za zasebno zbirko CD ROMov, na katero sem ponosen, saj sem ljubitelj Miki Musta in njegovih dogodivšin Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika. Zbirke trenutno žal ni mogoe nikjer kupiti ali dobit - stran je postavljena zgolj informativno!

 

Primeri


Bosa Noga Cebelica Maja Kazan Prazvitorepec