Zbrana dela na 2 CD ROMih

VEČ KOT 49 POPULARNIH STRIPOV MIKI MUSTRA NA DVEH CD ROMIH

Stripi in ostala Mustrova dela so DOSLEDNO SKENIRANA v ločljivosti vsaj 100 DPI in jih je brez težav mogoče brati. Skenirane strani so shranjene v JPEG formatu tako, da jih lahko brez težav pregledujem (berem) v vsakem programu za pregledovanje slik.

Odlomek iz risanke

CD ROMa vsebujeta 45 stripov o dogodivščinah Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika, 30 ostalih del, ter 3 risane filme in nekaj reklam v MPEG-2 formatu. Vsa dela so v slovenskem jeziku. Med njimi je nekaj del, ki niso bila nikoli ponatisnjena oziroma objavljena.

Pravzaprav gre za zasebno zbirko CD ROMov, na katero sem ponosen, saj sem ljubitelj Miki Musta in njegovih dogodivščin Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika. Zbirke trenutno žal ni mogoče nikjer kupiti ali dobit - stran je postavljena zgolj informativno!

 

Primeri


Bosa_noga.jpg Cebelica_Maja.jpg Kazan Prazvitorepec