Bibliografija knjig z ilustracijami

Izdaje slikanice Medvedek Neewa

Zap. Naslov Avtor Založnik Leto
001
Ivan Jančar
Samozaložba
1954
002
Oliver James Curwood
Naš tisk
1954
003
Oliver James Curwood
Slovenski poročevalec
1955
004
Vladimir Firm
Slovenski poročevalec
1956
005
Vera Albrecht
Slovenski poročevalec
1956
006
Poslednji Mohikanec 1. del
(Ostrostrelec, Stezosledec) 
James Fenimore Cooper
Slovenski poročevalec
1956
007
Poslednji Mohikanec 2. del
(Poslednji Mohikanec)
James Fenimore Cooper
Slovenski poročevalec
1956
008
Janez Trnovc
Slovenski poročevalec
1956
009
Sinovi ognja (strip)
Draško Šaljić
Narodna armija
1957
010
 
AMZS
1958
011
Vera Albrecht
Grafički zavod
1959
012
Oliver James Curwood
Naš strip
1977
013
Vera Albrecht
Klub Devete Umetnosti
1978
014
James Fenimore Cooper
Klub Devete Umetnosti
1978
015
Boško Buha (strip)
Draško Šaljić
NIRO Dečje novine
1978
016
Oliver James Curwood
Klub Devete Umetnosti
1979
017
Miki Muster
Klub Devete Umetnosti
1979
018
Ellis Kaut
Buchagentur
1983
019
Ellis Kaut
Buchagentur
1983
020
Andrej Kovač
Delavska enotnost
1984
021
Vladimir Firm
Klub Devete Umetnosti
1985
022
Vladimir Firm
Klub Devete Umetnosti
1987
023
Miki Muster
Klub Devete Umetnosti
1987
024
Miki Muster
Revija Zdravje
1987
025
Ivo Antič
Klub Devete Umetnosti
1989
026
Miki Muster
Delo
1991
027
Miki Muster
Delo
1991
028
Miki Muster
Delo
1991
029
Miki Muster
Delo
1991
030
Kristina Jerančič
Planinska zveza Slovenije
1995
031
Vera Albrecht
Pomurska založba
1995
032
Ciril Žerjav
Unigraf
1995
033
 
Rod sivega volka
1995
034
 
Tišina
1996
035
Kristina Jerančič
Planinska zveza Slovenije
1997
036
Martin Krpan (strip)
Fran Levstik
Galerija 2
1997
037
Slavica Ergaver
Župnijski urad Dutovlje
1997
038
Miki Muster
ProMAG
1997
039
 
France Marolt
1998
040
Iztok Sitar
Samozaložba
1998
041
Jože Potrebuješ
DZS
1998
042
Kristina Jerančič
Planinska zveza Slovenije
1998
043
Metka Kordigel
Rokus
1999
044
Zoran Arnež
Rdeči križ
2000
045
več avtorjev
Rokus
2000
046
Zoran Arnež
Rdeči križ
2000
047
Metka Kordigel
Rokus
2001
048
več avtorjev
Rokus
2001
049
Smučarska zveza Slovenije
Smučarska zveza Slovenije
2001
050
Miki Muster
Kolinska
2002
051
Staša Tome
Prirodoslovni muzej
2002
052
Vida Guna
Društvo distrofikov slovenije
2002
053
Metka Kordigel
Rokus
2003
054
več avtorjev
Rokus
2003
055
Ciril Žerjav
Visoka policijska šola
2003
056
Marta Gorup
Samozaložba
2003
057
Metka Kordigel
Rokus
2004
058
več avtorjev
Rokus
2004
059
Tomaž Čakš
CINDI Slovenija
2004
060
Vera Albrecht
Delo, Jubilejna izdaja
2005
061
Oliver James Curwood
Delo, Jubilejna izdaja
2005
062
Šmarnice 2005 Dober_dan,_dobri_otroci!
Andraž Arko
Mohorjeva družba
2005
063
Waldemar Bonsels / Miki Muster
Delo, Jubilejna izdaja
2006
064
Tomaž Marušič
Uradni list RS
2006
065
Taja Bučar
Ataja
2006
066
Henrik Sinkiewicz
Delo, Jubilejna izdaja
2006
067
Metka Kordigel
Rokus
2007
068
Daniel Henghelman
ŠRC Šumica
2007
069
več avtorjev
Rokus
2007
070
Marta Gorup
Modita
2007
071
Jana Frančeškin
Rokus
2008
072
Jana Frančeškin
Rokus
2008
073
Jana Frančeškin
Rokus
2008
074
 
Rokus
2008
075
 
Rokus
2008
076
Metka Kordigel
Rokus
2008
077
Jana Frančeškin
Rokus
2009
078
Jana Frančeškin
Rokus
2009
079
Metka Kordigel
Rokus
2009
080
Jana Frančeškin
Rokus
2010
081
Kristina Jerančič
Planinska zveza Slovenije
2010
082
Emilija Pavlič
Samozaložba
2010
083
Emilija Pavlič
Samozaložba
2012
084
Janez Gril
Družina
2013
085
Emilija Pavlič
Samozaložba
2014
086
Miki Muster
Reporter
2014
087
Janez Gril
Družina
2014
088
Miki Muster
Strip revija
2015
089
Janez Gril
Družina
2015
090
Martin Krpan (strip)
Fran Levstik
Buch
2017
091
Janez Trnovc
Buch
2018
092
James Fenimore Cooper
Buch
2018